Co musisz wiedzieć o stożku rotatorów jako trener personalny?

 

Zacznijmy od początku a więc od anatomii i wymienienia mięśni stożka rotatorów. Stożek rotatorów to grupa IV mięśni takich jak: mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, podłopatkowy oraz obły mniejszy. Ich wspólną cechą jest to że wszystkie przyczepiają się do łopatki a ich przyczepy końcowe biegną w kierunku kości ramiennej. 

Zacznijmy od mięśnia podłopatkowego który znajduje się w lewym górnym rogu. Podłopatkowy jest mięśniem pełniącym funkcję rotacji wewnętrznej ramienia. Wyściela on powierzchnię łopatki od strony żebrowej tworząc połączenie zwane umownie "stawem łopatkowo żebrowym". Z powierzchni żebrowej kieruje się w stronę kości ramiennej przyczepiając się do guzka mniejszego. Jak każdy mięsień wchodzący w skład stożka rotatorów będzie miał on wpływ na torebkę stawową stawu ramiennego a dokładniej na jej elastyczność. W jakie dysfunkcje będzie zaangażowany? Mięsień podłopatkowy będzie nadmiernie napięty w przypadku objawu skrzyżowania górnego któremu towarzyszy charakterystyczne ustawienie kończyn górnych. O konsekwencjach wynikających z garbienia się możesz szerzej przeczytać tutaj: https://rehafit-academy.pl/wpis/9

Kolejnym mięśniem będzie mięsień nadgrzebieniowy. Co warto o nim wiedzieć?

Mięsień nadgrzebieniowy jest mięśniem wyścielającym przestrzeń znajdującą się nad grzebieniem łopatki. Pełni funkcję rotacji zewnętrznej a także bierze udział w ruchu odwiedzenia ramienia. Spośród mięśni stożka rotatorów jest mięśniem najczęściej dysfunkcyjnym, uszkadzanym oraz przeciążanym. Wynika to z jego charakterystycznej lokalizacji. Jak już wiesz wyściela on przestrzeń nadgrzebieniową łopatki po czym przechodzi pod stawem barkowo obojczykowym w ścięgno które finalnie przyczepia się do guzka większego kości ramiennej niejako "wplatając" się z torebkę stawu ramiennego. Będzie więc za każdym razem angażowany w ruch odwiedzenia oraz pracę powyżej poziomu głowy. W jakie dysfunkcje będzie zaangażowany mięsień nadgrzebieniowy? Na pewno w zespół cieśni podbarkowej! Tendinopatia ścięgna tego mięśnia potrafi dać w przysłowiową kość nie jednemu trenującemu.

Mięsień podgrzebieniowy. NA co warto zwrócić szególną uwagę?

Mięsień podgrzebieniowy jest mięśniem wyścielającym obszar pod grzebieniem łopatki. Zajmuje on własciwie całą powierzchnię grzebietową tej kości. Z obszaru podgrzebieniowego płynnie przechodzi w ścięgno przyczepiające się do guzka większego kości ramiennej. Ten mięsień również ma olbrzymi wpływ na kondycję torebki stawowej stawu ramiennego. Jest rotatorem zewnętrznym stawu ramiennego. Ciekawostką jest to że tak naprawdę przechodzi płynnie w tylny akton mięśnia naramiennego tworząc z nim jedną strukturę. Jego dysfunkcja będzie objawiać się bólem promieniującym do kończyny górnej. W wyniku dysfunkcji mięśnia podgrzebieniowego może dojśc do ogarniczenia ruchów zarówno rotacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. 

Pora na ostatni mięsień. Obły mniejszy. Co musisz o nim wiedzieć jako trener personalny?

Miesień obły mniejszy jest rotatorem zewnętrznym stawu ramiennego. Przyczepia się do brzegu bocznego łopatki po czym kieruje się do dolnej powierzchni guzka większego kości ramiennej. Obszar w którym się znajduje jest podatny na "sklejenia" powięziowe. W jego okolicy przebiega jego "wiekszy brat" a więc mięsień obły większy oraz głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia. Nadkładające się na siebie lub lepiej powiedzieć ustawiające się "siatkowato" mięśnie na tak małej przestrzeni mogą przysporzyć wielu problemów. Dysfunkcja tego mięśnia będzie objawiać się bólem okolicy pachy po stronie grzbietowej, ograniczeniem ruchów rotacyjnych, bólem w trakcie treningu mięśni grzbietu.