Co powinien wiedzieć o garbieniu się trener personalny? Szczegółowe informacje.

 

Konsekwencją garbienia się nie będzie jedynie ból kręgosłupa zlokalizowany między łopatkami. Wada podstawy jaką jest pogłębiona kifoza piersiowa to dysfunkcja dobrze widoczna w płaszczyźnie strzałkowej a więc patrząc na podopiecznego od boku. Wadę tę jako trener personalny możesz zaobserwować i zdiagnozować w trakcie pierwszego spotkania ze swoim podopiecznym. Tego też nauczymy Cię w trakcie kursu na trenera personalnego! Pierwsze spotkanie z nowym klientem powinno być spotkaniem mającym na celu m.in.: analizę postawy. Ocena postawy powinna zostać przeprowadzona zarówno w płaszczyźnie strzałkowej jak i czołowej. To istotne by jako trener personalny już w trakcie pierwszego spotkania zebrać jak najwięcej informacji o stanie zdrowia swojego klienta. 

Z czasem delikatnie pogłębiona kifoza piersiowa może przerodzić się w coś poważniejszego. Garbienie się i brak dbałości o swoją postawę z czasem doprowadza do pojawienia się dysbalansu mięśniowego na wysokości różnych segmentów ciała. Czas mija a gdy zmiany postępują nie będziemy mówić już jedynie o pogłębionej kifozie piersiowej ale o zespole posturalnym jakim jest objaw skrzyżowania górnego. OSG (objaw skrzyżowania górnego) to nie tylko nieładnie zaokrąglone plecy. To szereg niekorzystnych zmian które w perspektywie w sposób negatywny wpłyną na funkcjonowanie. Jakie więc zmiany niesie za sobą permanentne garbienie się i czy problem dotyczyć będzie jedynie odcinka piersiowego kręgosłupa? 

Zacznijmy od zmian które będziemy widzieć w płaszczyźnie czołowej czyli patrząc od przodu na  postawę klienta a także od tyłu. W płaszczyźnie czołowej w przypadku pleców okrągłych zaobserwujemy następujące zmiany: 

 

 • Rotację głowy w prawo lub lewo. W konsekwencji będzie to trwale przeciążać jedną ze stron szyi. Zaobserwujemy nadmierne napięcie mięśni pochyłych oraz całej powięzi tego obszaru z jednoczesnym napięciem mięśnia szerokiego szyi. 
 • Skrócenie odcinka szyjnego kręgosłupa czyli mocne „osadzenie głowy” między ramionami. Skrócenie będzie prowadzić do nadmiernego napięcia mięśnia czworobocznego części zstępującej oraz dźwigacza łopatki. Przyczyniać się będzie również do nieprawidłowej relacji pierwszego żebra do obojczyka co w konsekwencji będzie prowadzić do zaburzeń w obszarze stawu barkowo obojczykowego oraz mostkowo obojczykowego. Nieprawidłowe ustawienie tych dwóch struktur może utrudniać swobodny cykl oddychania jednocześnie „upośledzając” ruchomość klatki piersiowej oraz całego „kompleksu barkowego”. 
 • „Kumulacja” napięć w obszarze mostka oraz stawów mostkowo-żebrowych z jednoczesnym napięciem i skróceniem mięśni piersiowych większych oraz mniejszych, mięśni naramiennych części przedniej, mięśni dwugłowych ramienia. Spore napięcie będzie wyczuwalne i widoczne również w części podobojczykowej a także na mięśniu kruczo ramiennym. Nadmierne napięcie w okolicy stawów barkowo obojczykowych może przyczynić się do pojawienia objawu Tietzego (uczucie pieczenia, palenia w okolicy mostka o charakterze jedno lub obustronnym). 
 • Nadmierna, wewnętrzna rotacja kończyn górnych z jednoczesnym skróceniem mięśni dwugłowych ramienia. Takie ustawienie kończyn górnych wraz z nieprawidłowym napięciem w przedniej części stawu ramiennego będzie ustawiać łopatkę w nieprawidłowy sposób. 
 • Nadmierna kompresja żeber na przeponę oraz trzewia co znacznie będzie utrudniać swobodny cykl oddychania a także może wpływać w negatywny sposób na pracę narządów wewnętrznych za sprawa nadmiernej kompresji. Będzie to również w negatywny sposób wpływać na ciśnienie w poszczególnych rejonach naszego ciała np.: zwiększenie ciśnienia w nadbrzuszu (prowadzić to może w konsekwencji do szerokopojętych problemów trzewnych). 
 • Kolejną niesamowicie istotną kwestią jest pojawienie się objawów neurologiczno-naczyniowych (mrowienie, drętwienie) w obszarze dłoni. Tak! To między innymi nadmiernie napięty mięsień piersiowy mniejszy kompresuje pęczek nerwowo naczyniowy. W wyniku nadmiernego napięcia w obszarze podobojczykowym możemy zaobserwować problemy ze stawem łokciowym oraz problemy w okolicy nadgarstka takie jak zespół cieśni nadgarstka gdzie przyczyną nie będzie więzadło poprzeczne a kompresja gałązki nerwu pośrodkowego dużo wyżej właśnie na wysokości klatki piersiowej. Więcej o drętwieniu dłoni dowiesz się tutaj w formie video

 • U osób które permanentnie się garbią zaobserwujemy także problemy ze swobodnym przełykaniem pokarmów. Musimy pamiętać że na pewnym odcinku przełyk jest zależny od odcinka piersiowego kręgosłupa. Gdy się garbimy zaczynamy kompresować światło przełyku z jednoczesnym jego skróceniem. W konsekwencji zaobserwujemy wcześniej wspomniane problemy z przełykaniem, uczucie napięcia w gardle czy problem ze swobodnym oddychaniem.

Co będzie rzeczywistą przyczyną garbienia się i na co jako trener personalny powienieneś zwrócić szczególną uwagę?

W tym momencie dochodzimy do tak zwanego sedna sprawy! Jak doskonale wiemy tematem tego artykułu są nadmiernie zaokrąglone plecy. Dlaczego więc opisuję co dzieje się po zupełnie innej, drugiej stronie naszego tułowia? Ponieważ to ona jest przyczyną nadmiernego, kifotycznego ustawienia kręgosłupa. Dochodzi więc do zaburzenia strukturalnego między przodem a tyłem ciała a dokładniej między taśmą powierzchowną przednią a taśmą tylną naszego ciała (oczywiście jest w to także zaangażowana taśma głęboka przednia jak i pozostałe taśmy o nich również mówimy w trakcie kursu na trenera personalnego). To nadmiernie skrócone mięśnie klatki piersiowej, naramienne oraz inne wcześniej wymienione będą „wypychać” kręgosłup piersiowy w nadmierne, kifotyczne wygięcie. W konsekwencji zaczynają boleć nas plecy w odcinku szyjnym oraz piersiowym kręgosłupa ale dlatego że część tych mięśni ustawia się w nadmiernym skróceniu a część w nadmiernych rozciągnięciu. Mówimy wtedy o tak zwanym „zablokowaniu ekscentrycznym”. Taka sytuacja będzie miała miejsce na poziomie mięśni równoległobocznych, czworobocznych grzbietu czy podgrzebieniowych. Będą one bolesne nie dlatego że są nadmiernie skrócone ale dlatego że są w permanentnym rozciągnięciu. Więcej o pracy z bolesnymi punktami tej okolicy:

Wracając jeszcze na chwilkę do przedniej części tułowia. Szereg napięć będzie negatywnie wpływać nie tylko na sam cykl oddychania ale także na procesy trawienne czy nawet na problemy z żołądkiem lub przełykiem ponieważ wszystko co znajduje się w naszej klatce piersiowej jak i brzuchu będzie nadmiernie kompresowane. Jak więc wyglądać będzie sytuacja w przypadku pleców okrągłych gdy popatrzymy na nie od tyłu? Patrząc od tyłu na osobę która zmaga się z problemem pleców okrągłych zaobserwujemy szereg zmian. Są nimi:

 

 • Nadmierne napięcie mięśni podpotylicznych. Jest to obszar częstych dolegliwości takich jak bóle głowy, zaburzenia koordynacji oraz koncentracji a czasem nawet problemów ze wzrokiem ponieważ mięśnie podpotyliczne są sprzężone z mięśniami okoruchowymi.
 • Spadziste ustawienie ramion, mocne osadzenie głowy między barkami, skrócenie szyi. Spadziste ustawienie ramion powoduje zmniejszenie przestrzeni podbarkowej. Osoby z plecami okrągłymi bardzo często zmagają się z problemem cieśni podbarkowej oraz innymi zespołami bólowymi tego obszaru np.: ograniczenie rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym.
 • Dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia mięśni równoległobocznych oraz czworobocznych grzbietu a dokładnie ich części poprzecznej. Zaburzenie mechaniki mięśnia czworobocznego oraz równoległobocznego często prowadzi do powstania bolesnego zagęszczenia kolagenowego w okolicy brzegu przyśrodkowego łopatki. Dodatkowo sama łopatka oddala się od kręgosłupa na boczną powierzchnię żeber przez co w negatywny sposób wpływać będzie na biomechanikę całej kończyny górnej.
 • Obserwujemy również duże napięcie w przejściu piersiowo lędźwiowym prostownika grzbietu. Jest to miejsce często bardzo bolesne u osób które się garbią. Konsekwencją będzie ograniczenie ruchów rotacyjnych w odc. Piersiowym.
 • Zaobserwujemy również kompensacyjne ustawienie kręgosłupa lędźwiowego z jednoczesnym mocnym napięciem mięśni przykręgosłupowych a także ograniczenia w ruchomości oraz plastyczności powięzi piersiowo lędźwiowej.

 

Czy problem garbienia się dotyczy tylko pleców?

Jak widzisz wszystko co znajdować się będzie po stronie grzbietowej naszego tułowia staje się „wtórne”. Nie jest przyczyną sama w sobie a wynikiem. Tak też należy interpretować problem pleców okrągłych. W mojej praktyce fizjoterapeutycznej oraz treningowej praktycznie codziennie spotykam się z błędną interpretacją dolegliwości pacjenta. Często do gabinetu trafia pacjent który jednocześnie zgłasza ból między łopatkami, drętwienie kończyn górnych, problem ze swobodnym oddychaniem, przełykaniem a także ból głowy w odcinku potylicznym. Często te dolegliwości są zganiane na kręgosłup i zmiany w jego obszarze a więc część z takich pacjentów udaje się na masaż pleców w przekonaniu iż należy pracować z tym segmentem który aktualnie boli. Oczywiście warto a nawet trzeba takie segmenty opracować niemniej jednak nie tutaj tkwi problem. Te dolegliwości to jedynie objawy i wynik zaburzonej biomechaniki. Warto więc pracować z przyczyną czy to w gabinecie u fizjoterapeuty czy samodzielnie na siłowni lub z trenerem personalnym. Najwyższy czas na płaszczyznę strzałkową i dalsze rozwinięcie tematu pleców okrągłych. Jakie więc zmiany zaobserwujemy w płaszczyźnie strzałkowej u osób które się garbią?

 

 • Jest to między innymi charakterystyczne ustawienie głowy w protrakcji czyli wysunięciu. To ustawienie niestety predysponuje do nadmiernego napięcia mięśni podpotylicznych, skrócenia jednej z części mięśnia czworobocznego grzbietu a także dźwigacza łopatki. Jednocześnie w negatywny sposób wpływa na kondycję mięśnia mostkowo obojczykowo sutkowatego ustawiając jego górną część w skróceniu z jednoczesnym rozciągnięciem obszaru znajdującego się w okolicy mostka oraz obojczyka.
 • Kolejną zmianą widzianą w płaszczyźnie strzałkowej czyli od boku jest także protrakcyjne ustawienie stawów ramiennych. Są one w nadmiernym wysunięciu oraz obniżeniu. Takie ustawienie przyczynia się do nadmiernego napięcia rotatorów wewnętrznych oraz rozciągnięcia rotatorów zewnętrznych stawu ramiennego. Znajdziemy więc sporo napięcia koncentrycznego w obszarze mięśnia podłopatkowego oraz sporo rozciągnięcia ekscentrycznego w obszarze mięśnia podgrzebieniowego.
 • Odcinek piersiowy kręgosłupa będzie mocno uwypuklony. Zaobserwujemy „garb” oraz zamkniętą klatkę piersiową a także skrócenie m. Zębatego przedniego.
 • Kompensacyjne ustawienie kręgosłupa lędźwiowego przyczyni się do skrócenia zginaczy stawu biodrowego z jednoczesnym skróceniem prostowników oraz rozciągnieciem i osłabieniem mięśni brzucha a także mięśni pośladkowych. Plecy okrągłe a dokładniej objaw skrzyżowania górnego to jedynie często wierzchołek Twoich dolegliwości. Osoby które mocno się garbią tak jak wcześniej miałem okazję wspomnieć często skarżą się na szereg innych dolegliwości a są nimi: Bóle głowy oraz karku, zawroty głowy oraz problemy ze wzrokiem, bóle ramion oraz ograniczenia ruchomości w obszarze stawów ramiennych. Więcej o protrakcyjnym ustawieniu głowy i jego konsekwencjach dowiesz się tutaj w formie video:

 • Problemy bólowe stawów łokciowych.
 • Ból między łopatkami.
 • Problemy trzewne oraz napięcia w obszarze jamy brzusznej.
 • Kompensacja odcinka lędźwiowego oraz jego ból a także wiele innych. 

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościową treść udostępnij go na swoich mediach społecznościowych oraz podziel się nim ze znajomymi! Jeśli szukasz profesjonalnie przygotowanego kursu na trenera personalnego o specjalizacji TRENING MEDYCZNY to serdecznie zapraszamy Cię do szkorzystania z naszej oferty szkoleniowej! Do zobaczenia.