Jak wygląda moduł "TRENING MEDYCZNY" w trakcie kursu na trenera personalnego RehaFit-Academy?

 

Moduł jakim jest "TRENING MEDYCZNY" w RehaFit-Academy trwa aż trzy dni! To jemu poświęcamy największą uwagę i to on stanowi rdzeń naszego kursu na trenera personalnego! Pierwszy dzień treningu medycznego poświęcamy na zagadnienia związane z dysfunkcjami górnej części ciała - UPPER BODY. Koncentrujemy się więc przede wszystkim na dysfunkcjach takich jak objaw skrzyżowania górnego, problemy odcinka szyjnego kręgosłupa, dysfunkcje w obszarze łopatki czy problemy w obszarze stawu ramiennego. Oczywiście to tylko skrót tego czego nauczymy Cie w trakcie naszego kursu! 

Zapoznaj się z dokładnym harmonogramem pierwszego dnia treningu medycznego!

 • 8:00 - 9:45 - Nauka analizowania postawy ciała w poszczególnych płaszczyznach. Omówienie objawu skrzyżowania górnego oraz zmian wynikających z tej dysfunkcji w tym m.in.: zespołu Tietziego, problemów ze swobodnym cyklem oddychania itp. Omówienie pozostałych zespołów postrualnych w tym "shift" miednicy oraz zmian skoliotycznych + PRAKTYKA.
 • 9:45 - 10:00 - Przerwa kawowa. 
 • 10:00 - 11:00 - Omówienie poszczególnych taśm anatomicznych w tym taśmy powierzchownej przedniej, taśmy powierzchownej tylnej oraz taśmy głębokiej przedniej w nawiązaniu do objawu skrzyżowania górnego. Wykorzystanie poszczególnych ćwiczeń w celu usprawnienia pracy danej taśmy anatomicznej + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 12:30 - Omówienie dysfunkcji w obszarze obręczy ramiennej w tym m.in.: zespół cieśni podbarkowej, problemy stożka rotatorów, zaburzenia rytmu łopatkowo-żebrowego itp. + PRAKTYKA.
 • 12:30 - 14:00 - Omówienie zespołu górnego otworu klatki piersiowej, omówienie dysfunkcji nerwów splotu ramiennego oraz problemów w obszarze kończyny górnej takich jak łokieć golfisty, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, omówienie taśm anatomicznych kończyny górnej itp. + PRAKTYKA.
 • 14:00 - 14:15 - Przerwa kawowa.
 • 14:15 - 15:00 - Omówienie problemów w obszarze żeber oraz przepony a także przedstawienie możliwości pracy treningowej z tymi strukturami + PRAKTYKA. 

Drugi dzień treningu medycznego! Jakie zagadnienia poruszamy?

W trakcie drugiego dnia koncentrujemy się na dolnej części ciała a więc stawiamy priorytet na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednicę, stawy biodrowe, kolanowe, skokowe. Omawiamy krok po kroku takie dysfunkcje jak zespół skrzyżowania dolnego, kolana koślawe oraz szpotawe czy dysfunkcje w obszarze podudzia. Oczywiście od pierwszego dnia kursu trenujemy w parach tak by możliwie jak najbardziej odzwierciedlić strukturę prawdziwego treningu personalnego! W trakcie treningu medycznego nauczysz się konkretnych technik z zakresu rozciągania dynamicznego, statycznego, rolowania oraz różnego typu ćwiczeń akcesoryjnych! Jak wygląda dokładny harmonogram drugiego dnia treningu medycznego? Znajdziesz go tutaj: 

 • 8:00 - 9:45 - Omówienie objawu skrzyżowania dolnego oraz zmian wynikających z tej dysfunkcji takich jak bóle bioder, bóle kolan czy dysfunkcje trzewne. Kontynuacja nauki analizy postawy ciała w poszczególnych płaszczyznach + PRAKTYKA. 
 • 9:45 - 10:00 - Przerwa kawowa. 
 • 10:00 - 11:00 - Omówienie poszczególnych taśm anatomicznych oraz ich stacji w odniesieniu do kończyny dolnej a także omówienie poszczególnych dysfunkcji. Charakterystyka poszczególnych połączeń stawowych a także omówienie różnego typu zależności + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 13:30 - Omówienie dysfunkcji w obszarze stawu biodrowego oraz kolanowego m.in.: kolana koślawe oraz szpotawe, zapalenie gęsiej stopki, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, boczne przyparcie rzepki + PRAKTYKA.
 • 13:30 - 15:00 - Omówienie dysfunkcji w obszarze podudzia oraz stopy m.in.: shin splints, zapalenie ścięgna Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego, stopa płasko koślawa, stopa wydrążona + PRAKTYKA. 

Trzeci dzień treningu medycznego w naszej Akademii!

Trzeci dzień modułu "TRENING MEDYCZNY" stanowić będzie podsumowanie dnia I oraz II.  Będzie on także dniem na usystematyzowaniem oraz poszerzenie wiedzy kursanta o elementy takie jak wykorzystanie akcesoriów treningowych w treningu medycznym. Umiejętne wprowadzenie akcesiorów treningowych to skuteczne narzędzie w walce o zdrowie oraz dobre samopoczucicie Twojego podopiecznego. W trakcie tego zjazdu dowiesz się jak rolować poszczególne segmenty ciała, w jaki sposób wykorzystać taśmy oporowe, piłki fit-ball czy dyski sensomotoryczne. 

 • 8:00 - 9:00 - Powtórzenie najważniejszych zagadnień dotyczących objawu skrzyżowania górnego oraz objawu skrzyżowania dolnego a także innych zespołów posturalnych + PRAKTYKA.
 • 9:00 - 10:00 - Powtórzenie najważniejszych zagadnień dotyczących dysfunkcji obręczy ramiennej oraz obręczy miednicznej a także kończyn górnych jak i dolnych + PRAKTYKA.
 • 10:00 - 10:15 - Przerwa kawowa. 
 • 10:15 - 11:00 - Nauka wykorzystywania pozostałych akcesoriów treningowych takich jak taśmy oporowe, piłki fit ball, masażer pneumatyczny czy bańki silikonowe + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 12:30 - Nauka rolowania górnej części ciała. Jak rolować poszczególne struktury górnej części ciała i na co zwrócić szczególną uwagę? + PRAKTYKA.
 • 12:30 - 14:00 - Nauka rolowania dolnej części ciała. Nauczysz się rolować mięśnie obręczy biodrowej a także całej kończyny dolnej wraz ze stopą. Dowiesz się czym jest ból rzutowany i dlaczego rolowanie pośladka może zlikwidować nieprzyjemne promieniowanie do wzdłuż kończyny dolnej. + PRAKTYKA.