598

Kurs na trenera personalnego w Rehafit-Academy przede wszystkim zajęcia praktyczne. Już na pierwszych zajęciach dotyczących anatomi, biomechaniki oraz fizjologii możesz spodziewać się wielu ciekawych ćwiczeń. Następne moduły to płynne przejścia w kolejne zagadnienia oraz ćwiczenia. Priorytetowymi modułami naszego kursu są moduły dotyczące treningu medycznego. Oczywiście nie możemy zapominać o modułach takich jak complete functional trainingfull body strenght training czy podstawy dietetyki. Są to moduły stricte praktyczne w trakcie których zostaną wytłumaczone Ci poszczególne zależności oraz możliwości pracy z Twoimi podopiecznymi. Ostatni dzień kursu poświęcamy na krótki egzamin praktyczny oraz teoretyczny a także wręczenie dyplomów. Egzamin ma na celu sprawdzić widzę jaką zdobyłaś/łeś w trakcie kursu.

ZJAZD PIERWSZY

Sobota 08:00 - 15:00 ANATOMIA, FIZJOLOGIA, BIOMECHANIKA.

Jest to pierwszy dzień kursu na trenera personalnego rozpoczynający cykl IV weekendowych zjazdów. W trakcie tego modułu koncentrujemy się na anatomii funkcjonalej, zagadnieniach biomechanicznych oraz fizjologii wysiłku. W trakcie tego modułu poznasz tajniki pracy poszczególnych układów ludzkiego ciała. Mimo iż moduł w dużej części dotyczy zagadanień teoretycznych jest połączony z częścią praktyczną. Jako Akademii, zależy nam aby już od pierwszego dnia kursu wszyscy uczestnicy brali czynny udział w zajęciach. 

 • 8:00 - 10:00 - Wstęp + Omówienie układu kostnego, szkieletowego, oddechowego w tym: Osie i płaszczyzny ciała – omówienie ciaław przestrzeni, charakterystyka tkanki kostnej, budowa i funkcje kręgosłupa – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia pogłębionej lordozy i kifozy w kontekście bólów kręgosłupa, kręgosłup w pozycji neutralnej napiętej- obciążenie osiowe i siły ścinające, omówienie wad postawy: plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, skolioza, fazy wdechu i wydechu, omówienie i charakterystyka: kończyny dolnej, górnej, obręczy kończyny dolnej i górnej, klatki piersiowej, rzepki, omówienie stawów i kryteriów ich podziału, omówienie stawów: ramiennego, łokciowego, krzyżowo-biodrowego, kolanowego, rzepkowo-udowego, stopy.
 • 10:00 - 10:15 - Przerwa kawowa.
 • 10:15 - 11:15 - Charakterystyka układu mięśniowego w tym: tkanka mięśniowa gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca, budowa włókna mięśniowego, rodzaje mięśni, rodzaje włókien mięśniowych, ślizgowa teoria skurczu, rodzaje pracy mięśniowej.
 • 11:15 - 12:15 - Mięśnie szkieletowe – cz.1 omówienie i warsztaty praktyczne: mięśnie działające na obręcz kończyny górnej min.: czworoboczny, równoległoboczny, dźwigacz łopatki itd., mięśnie działające na staw ramienny min. najszerszy grzbiety, naramienny, piersiowy większy itd.
 • 12.15 - 12:45 - Przerwa obiadowa.
 • 12:45 - 14:00 - Mięśnie szkieletowe – cz.2 omówienie i warsztaty praktyczne: mięśnie działające na staw łokciowy min.: dwugłowy ramienia, trójgłowy ramienia, mięśnie działające na kręgosłup min.: przednie mięśnie brzucha, boczne mięśnie brzucha, głębokie mięśnie grzbietu, mięśnie działające na staw biodrowy min.: biodrowo-lędźwiowy, pośladkowy wielki, przywodziciele, mięśnie działające na staw kolanowy min. przednie uda, krawiecki, brzuchaty łydki, tylne uda.
 • 14:00 - 14:15 -  Przerwa kawowa.
 • 14:15 - 15:00 - Fizjologia i biomechanika: klasyfikacja wysiłków: ze względu na liczbę zaangażowanych mięśni, procesy energetyczne, intensywność wysiłku, wydolność tlenowa i beztlenowa, fazy kształtowania nawyku ruchowego, siła mięśnia, a prędkość jego skracania się, skąd czerpiemy energię: opis przemian energetycznych, pomiary długości odcinków ciała PRAKTYKA.

Niedziela 08:00 - 15:00 TRENING MEDYCZNY: UPPER BODY.

W trakcie tego modułu koncentrujemy się na pracy z dysfunkcjami górnej części ciała. Jest to pierwszy z III dni modułu dotyczącego treningu medycznego. Moduł jakim jest "TRENING MEDYCZNY" nie bez przyczyny został rozłożony na trzy dni intensywnej nauki. W trakcie pierwszego dnia koncentrujemy się jedynie na górnej części ciała a dokładniej kończynie górnej, klatce piersiowej, kręogsłupie szyjnym oraz piersiowym. W naszej opinii jest to najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę ilość wiedzy którą chcemy przekazać naszym kursantom. Czego możesz spodziewać się w trakcie tego zjazdu? Ogrmnej ilości praktyki oraz pracy w parach które będą miały na celu odzwierciedlić prawdziwy trening personalny. 

 • 8:00 - 9:45 - Nauka analizowania postawy ciała w poszczególnych płaszczyznach. Omówienie objawu skrzyżowania górnego oraz zmian wynikających z tej dysfunkcji w tym m.in.: zespołu Tietziego, problemów ze swobodnym cyklem oddychania itp. Omówienie pozostałych zespołów postrualnych w tym "shift" miednicy oraz zmian skoliotycznych + PRAKTYKA.
 • 9:45 - 10:00 - Przerwa kawowa. 
 • 10:00 - 11:00 - Omówienie poszczególnych taśm anatomicznych w tym taśmy powierzchownej przedniej, taśmy powierzchownej tylnej oraz taśmy głębokiej przedniej w nawiązaniu do objawu skrzyżowania górnego. Wykorzystanie poszczególnych ćwiczeń w celu usprawnienia pracy danej taśmy anatomicznej + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 12:30 - Omówienie dysfunkcji w obszarze obręczy ramiennej w tym m.in.: zespół cieśni podbarkowej, problemy stożka rotatorów, zaburzenia rytmu łopatkowo-żebrowego itp. + PRAKTYKA.
 • 12:30 - 14:00 - Omówienie zespołu górnego otworu klatki piersiowej, omówienie dysfunkcji nerwów splotu ramiennego oraz problemów w obszarze kończyny górnej takich jak łokieć golfisty, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, omówienie taśm anatomicznych kończyny górnej itp. + PRAKTYKA.
 • 14:00 - 14:15 - Przerwa kawowa.
 • 14:15 - 15:00 - Omówienie problemów w obszarze żeber oraz przepony a także przedstawienie możliwości pracy treningowej z tymi strukturami + PRAKTYKA. 

__________________________________________________________________________________________________________

ZJAZD DRUGI 

Sobota 08:00 - 15:00 TRENING MEDYCZNY: LOWER BODY.

W trakcie tego modułu koncentrujemy się na pracy z dysfunkcjami dolnej części ciała a dokładniej dysfunkcjami w obszarze miednicy oraz całej kończyny dolnej a także kręgosłupie lędźwiowym. Pracę z kończyną dolną podzielimy na segmenty takie jak: staw biodrowy/udo, staw kolanowy/podudzie, staw skokowy/stopa. Drugi dzień modułu treningu medycznego to także ogromna ilość praktyki połączonej z ciekawymi wykładami. W trakcie tego zjazdu dowiesz się jak pracować z klientem posiadającym dysfunkcje takie jak: boczne przyparcie rzepki, zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego, kolana koślawe czy zapalenie rozcięgna podeszwowego oraz wiele innych. 

 • 8:00 - 9:45 - Omówienie objawu skrzyżowania dolnego oraz zmian wynikających z tej dysfunkcji takich jak bóle bioder, bóle kolan czy dysfunkcje trzewne. Kontynuacja nauki analizy postawy ciała w poszczególnych płaszczyznach + PRAKTYKA. 
 • 9:45 - 10:00 - Przerwa kawowa. 
 • 10:00 - 11:00 - Omówienie poszczególnych taśm anatomicznych oraz ich stacji w odniesieniu do kończyny dolnej a także omówienie poszczególnych dysfunkcji. Charakterystyka poszczególnych połączeń stawowych a także omówienie różnego typu zależności + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 13:30 - Omówienie dysfunkcji w obszarze stawu biodrowego oraz kolanowego m.in.: kolana koślawe oraz szpotawe, zapalenie gęsiej stopki, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, boczne przyparcie rzepki + PRAKTYKA.
 • 13:30 - 15:00 - Omówienie dysfunkcji w obszarze podudzia oraz stopy m.in.: shin splints, zapalenie ścięgna Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego, stopa płasko koślawa, stopa wydrążona + PRAKTYKA. 

Niedziela 08:00 - 14:00 TRENING MEDYCZNY: UPPER + LOWER. 

Trzeci dzień modułu "TRENING MEDYCZNY" stanowić będzie podsumowanie dnia I oraz II.  Będzie on także dniem na usystematyzowaniem oraz poszerzenie wiedzy kursanta o elementy takie jak wykorzystanie akcesoriów treningowych w treningu medycznym. Umiejętne wprowadzenie akcesiorów treningowych to skuteczne narzędzie w walce o zdrowie oraz dobre samopoczucicie Twojego podopiecznego. W trakcie tego zjazdu dowiesz się jak rolować poszczególne segmenty ciała, w jaki sposób wykorzystać taśmy oporowe, piłki fit-ball czy dyski sensomotoryczne. 

 • 8:00 - 9:00 - Powtórzenie najważniejszych zagadnień dotyczących objawu skrzyżowania górnego oraz objawu skrzyżowania dolnego a także innych zespołów posturalnych + PRAKTYKA.
 • 9:00 - 10:00 - Powtórzenie najważniejszych zagadnień dotyczących dysfunkcji obręczy ramiennej oraz obręczy miednicznej a także kończyn górnych jak i dolnych + PRAKTYKA.
 • 10:00 - 10:15 - Przerwa kawowa. 
 • 10:15 - 11:00 - Nauka wykorzystywania pozostałych akcesoriów treningowych takich jak taśmy oporowe, piłki fit ball, masażer pneumatyczny czy bańki silikonowe + PRAKTYKA.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa. 
 • 11:30 - 12:30 - Nauka rolowania górnej części ciała. Jak rolować poszczególne struktury górnej części ciała i na co zwrócić szczególną uwagę? + PRAKTYKA.
 • 12:30 - 14:00 - Nauka rolowania dolnej części ciała. Nauczysz się rolować mięśnie obręczy biodrowej a także całej kończyny dolnej wraz ze stopą. Dowiesz się czym jest ból rzutowany i dlaczego rolowanie pośladka może zlikwidować nieprzyjemne promieniowanie do wzdłuż kończyny dolnej. + PRAKTYKA.

__________________________________________________________________________________________________________

ZJAZD TRZECI 

Sobota 08:00 - 14:00 STRENGHGT TRAINING.

W trakcie tego modułu nauczysz się najistotniejszych ćwiczeń z zakresu treningu siłowego. Główny nacisk kładziemy na martwe ciągi, przysiady oraz inne ćwiczenia wielostawowe. Dlaczego? Trzymając się teorii "naczyń połączonych" nie możemy zapominać o tym że dany ruch to ciągłość polegająca na płynnym angażowaniu kolejnych segmentów w ruch. Rdzeniem naszego kursu jest "TRENING MEDYCZNY" a więc działania treningowego w oparciu o trening siłowy powinny być skoncentrowane na poszczególnych dysfunkcjach aparatu ruchu. W ten sposób dowiesz się dlaczego tak istotne jest prawidłowe wykonywanie przysiadu w sytuacji gdy Twój klient ma objaw skrzyżowania dolnego. Znajdziesz także odpowiedź na pytanie o zasadność wykonywania martwego ciągu w bólach kręgosłupa oraz wiele innych.

 • 8:00 - 9:00 - Programowanie treningu personalnego w tym: analiza informacji o kliencie, ocena aktywności mięśni: mięśnie pośladkowe przywodziciele, mięśnie brzucha, mięśnie szyi: najważniejsza grupa mięśniowa i jak ją trenować, metodyka budowania programu treningowego: ilość serii, powtórzeń, tempo, metody progresji, przerwy między seriami, omówienie wybranych metod treningowych: FBW, Split, German Volume Training, German Body Composition, HST. 
 • 9:00 - 10:00 - Ćwiczenia mięśni obręczy górnej.
 • 10:00 - 10:15 - Przerwa kawowa. 
 • 10:15 - 11:15 - Ćwiczenia mięśni obręczy kończyny górnej.
 • 11:15 - 12:15 - Ćwiczenia mięśni obręczy kończyny dolnej.
 • 12:15-12:45 - Przerwa obiadowa.
 • 12:45-14:00 - Ćwiczenia mięśni grzbietu i brzucha.

Niedziela 08:00 - 14:00 FUNCTIONAL TRAINING.

W trakcie tego modułu nauczysz się najważniejszych ćwiczeń z zakresu treningu funkcjonalnego. Warto jednak, już na samym wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest sam trening funkcjonalny? Kolejnym chwytliwym hasłem czy rzeczywistym zbiorem poszczególnych działań treningowych? Bezsprzecznie trening funkcjonalny powinien być nakierowany na funkcje nie tylko w odniesieniu do danej dyscypliny. Naszym zdaniem trening funkcjonalny to także działania pod kątem odzyskania funkcji wyprostu kręgosłupa piersiowego czy zgięcia kręgosłupa lędźwiowego. Działania nastawione na funkcje danego segmentu ciała dotyczyć mogą także poprawy ślizgu łopatki a co za tym idzie usprawieniu całego rytmu łopatkowo-żebrowego. Jak widzisz możliwości oraz celów jest nieskończona ilość.

 • 8:00-9:00 - Teoria treningu funkcjonalnego i jego wypływ na różne dyscypliny sportu. Poznanie wielowymiarowości ruchu.
 • 9:00-9:45 - Dla kogo jest przeznaczony, jakie ma przeciwskazania i co możemy dzięki niemu zyskać? Omówienie różnych strategii treningowych.
 • 9:45-10:00 - Przerwa kawowa.
 • 10:00-11:30 - Teoria + praktyka: Sprzęt w treningu funkcjonalnym: hantle, sztangi, TRX, kettlebell, gumy, drążek, piłki lekarskie i gimnastyczne, bosu  i wiele więcej.
 • 12:00-12:30 - Przerwa obiadowa.
 • 12:30-13:15 - Teoria + praktyka: Regresje i progresje ćwiczeń funkcjonalnych. Korygowanie niewydajnych wzorców ruchowych i wzmacnianie tych których jakość jest optymalna.
 • 13:15-14:00 - Znaczenie ruchu w kontekście życia codziennego i funkcjonowanie jednostki. Jak zorganizować trening funkcjonalny na siłowni, hali czy plenerze?

__________________________________________________________________________________________________________

ZJAZD CZWARTY

Sobota 08:00 - 14:00 PODSTAWY DIETETYKI.

W trakcie tego zjazdu zostaniesz wprowadzony/wprowadzona w świat dietetyki. Zdobędziesz także solidne fundamenty w zakresie układania planów żywieniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twoich podopiecznych. Dowiesz się czym są poszczególne makroskładniki i jakie będa miały znaczenie w diecie Twoich klientów.

 • 8:00 - 10:00 - Omówienie poszczególnych makroskładników (białka, tłuszcze, węglowodany)
 • 10:00 - 10:15 - Przerwa kawowa.
 • 10:15 - 11:00 - Znaczenie witamin i minerałów w diecie. Dlaczego są tak ważne? Omówienie konsekwencji niedoborów.
 • 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa.
 • 11:30 - 12:30 - Jak połączyć trening z prawidłowym odżywianiem czyli zalecenia dietetyczne w zależności od celu treningowego.
 • 12:30 - 14:00 - Nauka układnia zindywidualizowanych planów dietetycznych.

Niedziela 08:00 - 11:00 EGZAMIN ORAZ WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW.

Ostatni dzień kursu na trenera personalnego w RehaFit-Academy to testy. Teoretyczny oraz praktyczny a także wręczenie certyfikatów. Test teoretyczny składa się z 50 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć minimum na 35 pytań w prawidłowy sposób. Egzamin praktyczny to wylosowanie danego przypadku który należy przedstawić a także zaprezentowanie działań praktycznych pod tym kątem. Po zakończonym egzaminie teoretycznym oraz praktycznym przechodzimy do wręczenia certyfikatów.

 • 8:00 - 9:00 - Egzamin teoretyczny. 
 • 9:00 - 9:15 - Sprawdzenie egzaminu teoretycznego. 
 • 9:15 - 10:30 - Egzamin praktyczny. 
 • 10:30 - 11:00 - Wręczenie certyfikatów.